Hotline: 0968266345
MÃ TRƯỜNG: CDD0122 Trang chủ Tìm kiếm
Danh mục

THÔNG BÁO THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 KHOÁ K20, NĂM HỌC 2020 - 2021

Lượt xem: 1.826 Ngày đăng: 13/09/2021
THÔNG BÁO THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 KHOÁ K20, NĂM HỌC 2020 - 2021
Xem chi tiết

Thông báo Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Lượt xem: 2.949 Ngày đăng: 25/12/2020
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo học kỳ 1 (năm học 2020-2021) của các lớp Cao đẳng chính quy khoá K20
Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến