Hotline: 0968266345
MÃ TRƯỜNG: CDD0122 Trang chủ Tìm kiếm
Danh mục
Đăng ký nhập học trực tuyến
01 Thông tin thí sinh
02 Thông tin xét tuyển
03 Xác nhận chuyển khoản
1. Thông tin thí sinh
Họ tên *
Ngày sinh *
Số điện thoại *
Email *
Địa chỉ *
Tỉnh/Thành *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
Họ tên phụ huynh *
Số điện thoại phụ huynh *
Điểm tổng kết lớp 10 *
Điểm tổng kết lớp 11 *
Điểm tổng kết lớp 12 *
2. Thông tin xét tuyển
Phương thức xét tuyển *
Ngành đăng ký xét tuyển *
Học bạ THPT *
Bằng TN/giấy chứng nhận TN tạm thời *
3. Xác nhận chuyển khoản
Ảnh chứng từ chuyển khoản *
Hỗ trợ trực tuyến