1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0968266345
MÃ TRƯỜNG: CDD0122 Trang chủ Tìm kiếm Danh mục

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2022

Cập nhật: 07/06/2022 Lượt xem: 654

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự xét tuyển
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
a) Là công dân Việt nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước ngày ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022;
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
d) Đã có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đạt yêu cầu của vị trí dự tuyển trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Đối với chỉ tiêu Bác sĩ đa khoa dự tuyển vào khối (điều trị, dự phòng) phải tốt nghiệp hệ chính quy 06 năm.
– Đối với chỉ tiêu Bác sĩ đa khoa dự tuyển vào khối Trạm Y tế tốt nghiệp hệ chính quy: 6 năm; hệ tập trung 4 năm.
– Đối với chỉ tiêu dân số yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số y tế trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương.
d) Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; đ) Trình độ tin học, ngoại ngữ:
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên đối với viên chức hạng III, trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) trở lên đối với viên chức hạng IV theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
c) Trường hợp đang là cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu; Người đang giữ chức danh, chức vụ tại Công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, trước khi đăng ký dự tuyển phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hoặc hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc thì được đăng ký dự xét tuyển.
II. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số tuyển dụng 61 chỉ tiêu.
2. Yêu cầu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm
(có biểu chi tiết kèm theo)
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;
b) Bản phôtô (chứng thực) các bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
c) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp. Các giấy tờ minh chứng như sau:
– Đối với đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
– Đối với đối tượng là con thương binh, bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh: Thẻ thương binh hoặc bệnh binh, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
– Đối với đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Quyết định của Sở lao động – Thương binh và Xã hội về được hưởng chính sách chất độc hóa học; giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
– Đối với đối tượng là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngạch, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị: Quyết định phục viên, quyết định chuyển ngành, các giấy tờ minh chứng liên quan.
– Đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Giấy phục viên, hoàn thành nghĩa vụ; giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong hoặc giấy tờ minh chứng khác có liên quan.
d) Các văn bằng, chứng nhận thành tích đạt được (đối với thí sinh thuộc đối tượng tuyển dụng thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ);
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (cấp huyện trở lên), trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
e) Bản sao giấy khai sinh (chứng thực);
g) Bản phôtô sổ hộ khẩu thường trú (chứng thực);
h) Văn bản chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ việc đối với người dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức (chứng thực).
2. Lưu ý
a) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm (trong kế hoạch tuyển viên chức năm 2022) và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh cố tình đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
b) Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.
c) Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ, dán bìa ngoài theo mẫu.
3. Chế độ ưu tiên
Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển: Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2.
IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT
Đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, không quá ba mươi tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
– Tiêu chuẩn 1: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
– Tiêu chuẩn 2: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
– Tiêu chuẩn 3: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học không quá ba mươi tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:
– Tiêu chuẩn 1: Đạt một trong ba tiêu chuẩn được quy định đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nêu trên;
– Tiêu chuẩn 2: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn được quy định đối với người có trình độ thạc sĩ nêu trên.
V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH VÒNG 2
Xét tuyển viên chức y tế (không thuộc đối tượng thu hút) được thực hiện theo 02 vòng như sau:
a) Vòng 1
Căn cứ vào phiếu đăng ký và thành phần hồ sơ dự tuyển, tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.
b) Vòng 2
Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ vòng 2, như sau:
– Hình thức kiểm tra, sát hạch: Kiểm tra phỏng vấn bằng hình thức bốc câu hỏi trình bày trả lời trực tiếp.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn: 30 phút.
Người dự tuyển trả lời câu hỏi phỏng vấn gồm 03 câu hỏi:
+ 01 câu về kiến thức chung: 20 điểm.
+ 02 câu về nội dung chuyên môn mỗi câu 40 điểm = 80 điểm.
– Thời gian chuẩn bị tối đa 15 phút, thời gian trả lời câu hỏi tối đa 15 phút.
c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2.
d) Nội dung kiến thức gồm:
– 20% kiến thức về quản lý nhà nước.
– 80% kiến thức về chuyên môn.
Tài liệu kiểm tra, sát hạch về chuyên môn (có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo)
Thí sinh tham dự kỳ sát hạch tự ôn tập kiến thức và nghiên cứu tài liệu đã được quy định trong kế hoạch này. Hội đồng không tổ chức hướng dẫn ôn tập và in tài liệu.
VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
Thực hiện xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau:
1. Xét tuyển chính sách thu hút (theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ).
2. Xét tuyển chỉ tiêu còn lại
Sau khi xét tuyển theo chính sách thu hút, nếu còn chỉ tiêu thì mới thực hiện xét tuyển để xác định người trúng tuyển.
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH,NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Địa điểm thời gian nhận phiếu đăng ký dự xét tuyển:
– Thời gian phát hành: 06/6/2022. Mẫu phiếu được đăng trên Website của đơn vị, địa chỉ: trungtamytehuyenyenthe.vn.
Thời gian nhận Phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự xét tuyển trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức hành chính (phòng A311, tầng 3, nhà A, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế): Từ ngày 06/6/2022 đến 17h00 ngày 05/7/2022.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch thực hiện phỏng vấn vòng 2
Dự kiến tổ chức ngày 22/7/2022 (Danh sách thí sinh đủ điều kiện và Lịch kiểm tra sát hạch thực hiện phỏng vấn vòng 2 được thông báo trên trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Yên Thế trước ngày tổ chức thực hiện phỏng vấn 15 ngày).
Thông báo Kế hoạch số 82/KH-TTYT ngày 02/6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế; danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch vòng 2, kết quả sát hạch vòng 2 và các thông tin liên quan đến xét tuyển viên chức trên Website của đơn vị, địa chỉ: trungtamytehuyenyenthe.vn.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, cá nhân phản ánh, liên hệ về bộ phận thường trực Hội đồng xét tuyển (Phòng Tổ chức hành chính – Số điện thoại 02043 876 267) để được giải đáp.
Nguồn tin: trungtamytehuyenyenthe.vn
Gửi email In trang
Bình luận facebook
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng ký xét tuyển
Đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Các ô có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ