1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0968266345
MÃ TRƯỜNG: CDD0122 Trang chủ Tìm kiếm Danh mục

Ngành Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Cập nhật: 12/10/2019 Lượt xem: 169

QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH, NGHỀ: KỸ THUẬT THIẾT BỊ SẢN XUẤT DƯỢC

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tạo ra các chế phẩm thuốc; thao tác vận hành các thiết bị để sản xuất ra sản phẩm; kinh doanh các thiết bị sản xuất ra dược phẩm; thực hiện tư vấn giám sát việc mua bán, triển khai lắp đặt hoặc khai thác sử dụng các thiết bị sản xuất dược; tổ chức quản lý khai thác, bảo quản, theo dõi hoạt động của các thiết bị sản xuất dược phẩm, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người làm nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược làm việc tại các công ty, xí nghiệp sản xuất dược phẩm; các công ty kinh doanh, sản xuất thiết bị sản xuất dược, các bệnh viện có thực hiện nhiệm vụ bào chế dược phẩm; các công ty sản xuất thực phẩm chức năng, sản xuất mỹ phẩm; sản xuất thuốc thú y,...

Khi thực hiện các công việc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị sản xuất dược, người thực hiện thường làm việc trong môi trường có cấp độ sạch cao, nguy cơ mất an toàn về điện lớn,.. do vậy cần tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và thực hiện thật tốt các nguyên tắc an toàn điện.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.500 giờ (tương đương 90 tín chỉ).

2. Kiến thức

- Trình bày được chức năng nhiệm vụ của các thiết bị sản xuất dược phẩm như: các thiết bị xay nghiền dược liệu, thiết bị sàng dược liệu, sấy dược liệu, thiết bị khuấy trộn dược liệu, thiết bị tạo hạt, thiết bị sản xuất dược liệu, chiết xuất dược liệu, thiết bị dập viên, thiết bị bao phim và bao đường, thiết bị đóng nang, thiết bị ép vỉ, thiết bị sản xuất thuốc nước, thiết bị đóng gói, các hệ thống nước cho sản xuất dược, các thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất dược phẩm;

- Giải thích được các thông số kỹ thuật của các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Mô tả được đặc điểm cấu tạo của các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các thiết bị sản xuất dược;

- Trình bày và giải thích được quy trình lắp đặt và hiệu chỉnh các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Xây dựng và giải thích được quy trình vận hành các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Trình bày được các khái niệm thuộc lĩnh vực điện, điện tử như: linh kiện điện tử, kỹ thuật xung, kỹ thuật số, kỹ thuật mạch, kỹ thuật điện, kỹ thuật cảm biến, kỹ thuật điều khiển tự động,..;

- Trình bày được các phương pháp quản lý thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Trình bày được các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trong lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3. Kỹ năng

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của thiết bị như: bản vẽ cơ khí, các bản vẽ hệ thống điện, các bản vẽ về hệ thống điện tử;

- Đọc được tài liệu hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa của thiết bị sản xuất dược bằng ngoại ngữ;

- Lắp đặt được các thiết bị sản xuất dược đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Vận hành thành thạo các thiết bị sản xuất dược đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Thực hiện được công việc bảo dưỡng và hiệu chỉnh thiết bị sản xuất dược đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Xây dựng kế hoạch và phân công nhân lực thực hiện các công việc lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Thực hiện được các phương án sửa chữa thiết bị sản xuất dược khi có sự cố xảy ra;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ cơ khí, dụng cụ đo,..;

- Thực hiện được sơ cứu người bị nạn khi có sự cố;

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, tự động điều khiển vào công việc để nâng cao hiệu suất làm việc của thiết bị;

- Có kỹ năng thương thuyết, thỏa thuận với khách hàng trong lĩnh vực thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Xây dựng được cấu hình kỹ thuật của các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Xây dựng được các phương án tư vấn giám sát các dự án thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Thực hiện được quy trình bàn giao thiết bị, ghi nhật ký công việc;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Mực độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và giải quyết được những tình huống trong thực tế;

- Thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động;

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Vận hành thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Kinh doanh, sản xuất thiết bị sản xuất dược;

- Tư vấn giám sát các dự án thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Quản lý thiết bị sản xuất dược phẩm.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

B - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược là nghề thực hiện lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tạo ra các chế phẩm thuốc; là công việc thao tác vận hành để sản xuất ra thuốc; kinh doanh các thiết bị sản xuất ra dược phẩm; thực hiện việc tư vấn giám sát việc mua bán, triển khai lắp đặt hoặc khai thác sử dụng các thiết bị sản xuất dược; tổ chức quản lý khai thác, bảo quản, theo dõi hoạt động của các thiết bị sản xuất dược phẩm, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người làm nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược làm việc tại các công ty, xí nghiệp sản xuất dược phẩm; các công ty kinh doanh, sản xuất thiết bị sản xuất dược, các bệnh viện có thực hiện nhiệm vụ bào chế dược phẩm; các công ty sản xuất thực phẩm chức năng, sản xuất mỹ phẩm; sản xuất thuốc thú y,...

Khi thực hiện các công việc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị sản xuất dược, người lao động thường làm việc trong môi trường có cấp độ sạch cao, nguy cơ mất an toàn về điện lớn,.. do vậy cần tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và thực hiện thật tốt các nguyên tắc an toàn điện.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1.700 giờ (tương đương 60 tín chỉ).

2. Kiến thức

- Trình bày được chức năng nhiệm vụ của các thiết bị sản xuất dược phẩm như: các thiết bị xay nghiền dược liệu, thiết bị sàng dược liệu, sấy dược liệu, thiết bị khuấy trộn dược liệu,thiết bị tạo hạt, thiết bị dập viên, thiết bị bao phim và bao đường, thiết bị đóng nang, thiết bị ép vỉ, thiết bị sản xuất thuốc nước, thiết bị đóng gói, các hệ thống nước cho sản xuất dược, các thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất dược phẩm;

- Giải thích được các thông số kỹ thuật của các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Kể tên được các bộ phận cấu thành của các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của các thiết bị sản xuất dược;

- Trình bày được quy trình lắp đặt cơ khí các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Thực hiện việc kinh doanh các thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Trình bày được các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trong lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị;

- Thực hiện được quy trình bàn giao thiết bị, ghi nhật ký công việc;

- Tuân thủ được các tiêu chuẩn an toàn lao động;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3. Kỹ năng

- Đọc được các bản vẽ cơ khí kỹ thuật của thiết bị;

- Đọc được tài liệu hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng của thiết bị sản xuất dược bằng ngoại ngữ;

- Lắp đặt được các thiết bị sản xuất dược đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Vận hành thành thạo các thiết bị sản xuất dược đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Xử lý được một số tình huống xảy ra trong quá trình vận hành;

- Thực hiện được công việc bảo dưỡng thiết bị sản xuất dược đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ cơ khí, dụng cụ đo,..;

- Thực hiện được sơ cứu người bị nạn khi có sự cố;

- Có kỹ năng thương thuyết, thỏa thuận với khách hàng trong lĩnh vực thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Mực độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc;

- Thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động;

- Chịu trách nhiệm với công việc của bản thân và của nhóm;

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn;

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Vận hành thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Kinh doanh thiết bị sản xuất dược phẩm;

- Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược phẩm.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

Gửi email In trang
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng ký xét tuyển
Đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Các ô có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ